Dokumentace k implementaci speciálních reklamních formátů a pokročilých integrací

Síť CPEx poskutuje svým uživatelům z řad inzerentů i vlastníků reklamního prostoru řadu různých služeb: od integrací (tag-in-tag, VAST, header bidding, server-to-server), přes speciální reklamní formáty (branding, interscroller, native a jiné) až po komplexní reporting. Níže jsou uvedeny odkazy na implementační dokumentaci. Význam jednotlivých knihoven vkládaných do webových stránek je uveden v tomto přehledu.

Skin / branding

CPEx Skin v2 – definice rozhraní a popis principu

Interscroller

CPEx Advanced Formats (CAF)

Slide-up

CPEx Advanced Formats (CAF)

Native

popis formátu Native

Native settings

HTML5 kreativy

dokumentace pro implementaci na straně webu

Tag management a CPEx sync loader

bude doplněno

Header bidding

návod pro SAS ad server (draft)

návod pro Google Ad Manager

návod pro iBillboard ad server

Pro přístupy k aktuální dokumentaci a návody k implementaci se prosím obraťte se na support@cpex.cz. Neváhejte nám napsat i v případě dalších dotazů k header biddingu.

Reporting

manuál pro CPEx reporting v GoodData