CPEx spravuje integraci vícenásobných reklamních zdrojů skrze tzv. header bidding.

Dokumentace k reportingu HB (Prebid Analytics)

Návod pro implementaci Header Biddingu pro ad server SAS.