Knihovny používané v rámci řešení CPEx

Níže uvedený seznam uvádí význam jednotlivých knihoven vkládaných do stránek pro podporu řešení v síti CPEx.
Implementační dokumentace je dostupná v tomto přehledu.

Header bidding

//cdn.cpex.cz/hb/prebid/v2/prebid.js – Základní knihovna agregátoru Prebid

//cdn.cpex.cz/hb/cpex-hb-{ADSERVER}.js – Knihovna CPEx HB wrapperu pro příslušný ad server (např. SAS)

//cdn.cpex.cz/hb/settings/{PUBLISHER}/{WEB}-hb-settings.js – Konfigurace reklamních jednotek pro header bidding (pro konkrétní web)

CPEx Advanced Formats (CAF) & Branding / Skin

//cdn.cpex.cz/caf/v1/settings/{PUBLISHER/WEB}-caf-settings.js – Konfigurace rozšířených formátů

//cdn.cpex.cz/skin/v2/cpex-skin.js – Základní knihovna pro CPEX branding/skin

CPEx Outstream Video

//cdn.cpex.cz/player/cpex-player.js – Přehrávač Outstream videa

AAM – Audience Manager, správa publik

//cdn.cpex.cz/aam/cpex_universal.js – Knihovna pro synchronizaci s AAM

//cdn.cpex.cz/user/sync.html – Synchronizace cookies s Rubiconem

CMP – Consent Management Platform

//cdn.cpex.cz/cmp/cmp_tracker.js – Knihovna CMP

Knihovny tag-in-tag integrace

//cdn.cpex.cz/jsonp/jsonp.js – Knihovna pro smart tagy

//cdn.cpex.cz/jsonp/10900.js – Konektor pro Rubicon SSP

Pomocné a analytické nástroje

//cdn.cpex.cz/loader/v1/cpex-loader.js – Wrapper pro načítání navzájem závislých knihoven skrze asynchronní nástroj (např. GTM)

//cdn.cpex.cz/timer/v1/cpex-timer.js – Měřák rychlosti načítání pomocných knihoven

Další externí knihovny

(postbid, demdex a spol.)