Interscroller Ad

Formát CPEx Interscroller sleduje moderní trend uživatelsky ohleduplné a zároveň atraktivní reklamy. Zobrazuje se “pod obsahem stránky”, při pohybu obsahu se postupně po částech odkrývá. Je možné nastavit:

  • různý poměr stran podkladového obrázku,
  • různý obsah pro mobilní a/nebo desktopovou verzi v jedné kreativě,
  • pohyb reklamy v protifázi, aby byla zobrazena celá i na malých displejích.

Technická specifikace:

Pro tvorbu použijte oficiální generátor.

Obrázek kreativy o šířce minimálně 400px a maximálně 1100 px, o poměru stran blízkém 1:1,6.

Fyzická velikost souboru maximálně 250 kB.

Formální velikost kreativy, tj. rozměry zadávané v DSP, nutná pro správnou funkčnost kampaní v RTB, je 480 x 820 px. Kreativu je třeba zadávat jako Third Party Banner (skript třetí strany).