Zásady ochrany soukromí sdružení Czech Publisher Exchange z.s.p.o.

Tyto zásady se vztahují pouze na námi poskytované služby nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou uveřejněné na webových stránkách. Zásady poskytují také informace o činnostech resp. sbírání údajů např. pomocí cookie souborů, které provádíme napříč internetem pro naše klienty. Cílem zásad je poskytnout jasné informace o údajích, které můžeme při poskytování našich služeb sbírat zejména při umísťování reklamy na různých webových stránkách. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá, proto jsme se zavázali k dodržování profesních směrnic jako jsou např. IAB Privacy Guidelines.

Údaje, které sbíráme

V Czech Publisher Exchange plně respektujeme Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás – tedy žádné údaje, které by mohly identifikovat konkrétního uživatele webových stránek. Dbáme na přísnou bezpečnost Vašich dat.

Na základě informací, které shromažďujeme poté, co navštívíte webovou stránku nejsme schopni Vás jako konkrétní osobu identifikovat. Berte, prosím, na vědomí, že pokud v těchto zásadách používáme Vy nebo Vaše pravděpodobně tím míníme zařízení nikoli konkrétní osobu, jelikož nejsme schopni konkrétní osobu ztotožnit.

Díky sběru a používání neosobních údajů, můžeme našim klientům a inzerentům nabídnout nejefektivnější a nejrelevantnější online reklamu na příslušných webových stránkách a zároveň přizpůsobit stránky tak, aby byly pro uživatele relevantní. Např. pokud se domníváme, že se uživatel zajímá o módu, můžeme pomoci našim klientům cílit na takového uživatele online reklamu týkající se oblečení.

Můžeme sbírat neosobní údaje při prohlížení webových stránek nebo Vaší interakci s reklamou, kterou pro naše klienty spravujme. Neosobní údaje mohou obsahovat druh internetového prohlížeče, typ operačního systému uživatele, případně v zemích, kde není osobním údajem IP adresu, doménové jméno webové stránky navštívené před, při a po navštívení inzerce.

Neosobní údaje sbíráme pomocí cookie souborů, smart pixel a obdobných technologií. Blíže ke cookie souborům viz informace o cookies. Používání pixel souborů umožní webové stránce a nám zaznamenat např. návštěvu určité stránky uživatelem.

Více informací o behaviorálním cílení a také možnost odhlášení ze segmentace naleznete na stránkách Your Online Choices.

Spolupráce s třetími stranami

Pomocí reklam našich klientů nesbíráme osobní údaje a tudíž je neprodáváme, ani jakkoli nesdílíme se třetími stranami. Pokud dobrovolně poskytnete Vaše osobní údaje pomocí jednotlivé inzerce, pak je takový údaj poskytnut přímo klientovi nikoli nám a stává se předmětem zásad ochrany soukromí klienta.

Údaje neosobní povahy můžeme zpřístupnit našim klientům, kteří je využívají pro cílení reklamy, či obchodním partnerům jako je např. společnost Adobe pomocí jejichž nástroje Adobe Audience Manager údaje zpracováváme. Tyto údaje však nejsou schopny samy o sobě jakkoli identifikovat či kontaktovat konkrétního uživatele. Pro úplnost uvádíme, že např. shora uvedený nástroj Adobe Audience Manager resp. příslušný cookie soubor neslouží k práci s profilem konkrétního uživatele, ale pouze vytváří segmenty, k nimž přiřazuje jednotlivé cookies.

Bezpečnost údajů

Dodržujeme technické standardy běžné v IT sektoru týkající se ochrany a bezpečí dat. Jde zejména o zajištění nezbytné fyzické i elektronické ochrany zabraňující neoprávněnému přístupu a zneužití údajů.

Změny zásad

Berte, prosím, na vědomí, že vzhledem k změnám právních předpisů, požadavkům uživatelů i klientů můžeme tyto zásady změnit. Takovou změnu s předstihem oznámíme na našich webových stránkách. Doporučujeme Vám tyto změny sledovat. V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte.