Pro uživatele /

Zásady ochrany soukromí sdružení Czech Publisher Exchange z.s.p.o.

Tyto zásady se vztahují pouze na námi poskytované služby, nikoli na služby, osobní údaje a další informace poskytované třetí stranou, uveřejněné na webových stránkách. Zásady poskytují také informace o činnostech resp. sbírání údajů, např. pomocí cookie souborů, které provádíme napříč internetem pro naše klienty. Cílem zásad je poskytnout jasné informace o údajích, které můžeme při poskytování našich služeb sbírat, zejména při umísťování reklamy na různých webových stránkách. Ochrana soukromí je pro nás velmi důležitá, proto dodržujeme platné české zákony o ochraně osobních údajů a směrnici Evropské unie GDPR (popis zásad zde). Také jsme se zavázali k dodržování profesních směrnic jako jsou např. IAB Privacy Guidelines a pro sbírání souhlasů používáme CMP (Consent management platform).

V případě nejasností se můžete s dotazy obrátit na dpo@cpex.cz.

Údaje, které sbíráme

V Czech Publisher Exchange plně respektujeme Vaše právo na soukromí a neshromažďujeme osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo.. Všechna data se vztahují k anonymní cookie, která obsahuje jen řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače. U cookie se nezachovává celá její historie pohybu po internetu, ale pouze její přiřazení do kategorií, které jsou relevantní pro segmentaci. (Tedy např. informace o tom, že si daný uživatel prohlížel stránku s tématem Chorvatsko, ale nikoliv již plná adresa dané stránky.) Segmentaci zpracováváme pomocí nástroje Adobe Audience Manager a dodržujeme platné zákony na ochranu soukromí.

Na základě informací, které shromažďujeme poté, co navštívíte webovou stránku, nejsme schopni Vás jako konkrétní osobu identifikovat. Berte, prosím, na vědomí, že pokud v těchto zásadách používáme “Vy” nebo “Vaše”, pravděpodobně tím míníme zařízení, nikoli konkrétní osobu, jelikož nejsme schopni konkrétní osobu ztotožnit.

Díky sběru a používání neosobních údajů můžeme našim klientům a inzerentům nabídnout nejefektivnější a nejrelevantnější online reklamu na příslušných webových stránkách a zároveň přizpůsobit stránky tak, aby byly pro uživatele relevantní. Např. pokud se domníváme, že se uživatel zajímá o módu, můžeme pomoci našim klientům cílit na takového uživatele online reklamu týkající se oblečení.

Můžeme sbírat neosobní údaje při prohlížení webových stránek nebo Vaší interakci s reklamou, kterou pro naše klienty spravujeme. Údaje, které shromažďujeme, mohou obsahovat:

  • druh internetového prohlížeče,
  • typ operačního systému uživatele,
  • typ používaného zařízení (např. osobní počítač, mobil),
  • doménové jméno webové stránky navštívené před, při a po navštívení inzerce,
  • e-mailovou adresu v anonymizované (šifrované) podobě v rámci projektu Czech Ad ID.

Neosobní údaje sbíráme pomocí cookie souborů, smart pixelů a obdobných technologií. Podrobnější informace ke cookie souborům a také možnosti odhlášení ze segmentace naleznete v sekci Cookies. Tyto údaje někdy dokážeme spojit s informací o věku nebo pohlaví v případě, že jste některému z webů z portfolia CPExu poskytli tuto informaci při registraci. V případě věku neznáme přesné datum narození, víme pouze, že daná cookie patří uživateli ve věku např. 30-35 let. CPEx nemá přístup ke jménům, telefonním číslům, emailům, adresám ani jiným registračním údajům, které uživatel poskytl přímo danému webu.

Spolupráce s třetími stranami

Údaje neosobní povahy můžeme zpřístupnit našim klientům, kteří je využívají pro cílení reklamy, či obchodním partnerům jako je např. společnost Adobe, pomocí jejichž nástroje Adobe Audience Manager údaje zpracováváme. Tyto údaje však nejsou schopny samy o sobě jakkoli identifikovat či kontaktovat konkrétního uživatele. Pro úplnost uvádíme, že např. výše uvedený nástroj Adobe Audience Manager, resp. příslušný cookie soubor neslouží k práci s profilem konkrétního uživatele, ale pouze vytváří segmenty, k nimž přiřazuje jednotlivé cookies.
Třetí strany, které mohou mít přístup k získaným údajům:

Získané údaje jsou uloženy na serverech třetích stran v EU i mimo EU (USA) a jsou uchovávany nejdéle 13 měsíců od poslední aktualizace.

Bezpečnost údajů

Dodržujeme technické standardy běžné v IT sektoru týkající se ochrany a bezpečí dat. Jde zejména o zajištění nezbytné fyzické i elektronické ochrany zabraňující neoprávněnému přístupu a zneužití údajů.

Změny zásad

Berte, prosím, na vědomí, že vzhledem ke změnám právních předpisů, požadavkům uživatelů i klientů můžeme tyto zásady změnit. Takovou změnu s předstihem oznámíme na našich webových stránkách. Doporučujeme Vám tyto změny sledovat. V případě dotazů nás, prosím, kontaktujte.