Informace pro uživatele

Segmentace

Abychom byli schopni nabídnout uživatelům relevantnější reklamy i obsah, provádíme v rámci Czech Publisher Exchange segmentaci, jež se také často označuje jako behaviorální cílení. To znamená, že se z chování lidí na webových stránkách snažíme poznat, co je zajímá, a podle toho jim nabídnout relevantnější obsah i reklamy. Pokud například někdo často čte diskuse o kočkách, bude ho více zajímat a méně obtěžovat spíše reklama na konzervy pro kočky než reklama na psí granule. Podobně pokud někdo chodí často na sportovní stránku a dívá se vždy na výsledky hokeje, bude se vydavatel snažit mu na úvodní stránce webu nabízet spíše hokej než fotbal.

Ochrana soukromí

Informace, které sbíráme, neobsahují osobní údaje, jako je například jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Všechna data se vztahují k anonymní cookie, která obsahuje jen řetězec znaků a čísel, z nichž lze poznat, že se na stránky vrací tentýž uživatel počítače. U cookie se nezachovává celá její historie pohybu po internetu, ale pouze její přiřazení do kategorií, které jsou relevantní pro segmentaci. (Tedy např. informace o tom, že si daný uživatel prohlížel stránku s tématem Chorvatsko, ale nikoliv již plná adresa dané stránky.) Segmentaci zpracováváme pomocí nástroje Adobe Audience Manager a dodržujeme platné zákony na ochranu soukromí.

Pokud se chcete ze segmentace odhlásit, můžete tak učinit zablokováním cookies ve svém prohlížeči nebo prostřednictvím stránek Your Online Choices, kde také naleznete více informací k behaviorálně cílené reklamě.

V případě, že chcete definovat svůj souhlas detailněji, můžete použít CMP (Consent management platform).

Podrobnější informace o tom, jak Czech Publisher Exchange pracuje s těmito informacemi, naleznete na stránkách:

V případě nejasností se můžete s dotazy obrátit na dpo@cpex.cz.